для поиска точной фразы используйте кавычки, например, "юридические услуги" помощь

У грудні 2007 року у видавництві «Альма-матер» Луганського національного університету імені Тараса Шевченка вийшов із друку навчально-методичний посібник Мацька Д. С. «Гуманістичні цінності майбутніх учителів зарубіжної літератури: проблеми та шляхи формування».

У посібнику розглядаються питання підготовки гуманістично зорієнтованої особистості майбутнього учителя зарубіжної літератури. Обґрунтовано педагогічні умови формування гуманістичних цінностей студента-словесника та проаналізовано шляхи реалізації педагогічних умов у процесі фахової підготовки. Особливу увагу автор приділяє питанню формування у молоді мотивації до вивчення художнього твору та осягнення його гуманістичного ціннісного навантаження. Також визначено принципи організації проблемного вивчення літератури й творчої діяльності студентів-словесників у контексті формування гуманістичних цінностей майбутніх учителів зарубіжної літератури. У посібнику знайшли своє відображення принципи формулювання проблемного питання, організації та проведення дискусії і диспуту.

Наведений автором діагностичний матеріал щодо виявлення складових ціннісної системи особистості й аналізу сформованості гуманістичних цінностей майбутніх учителів зарубіжної літератури та базових гуманістичних цінностей особистості учителя дозволить отримати об’єктивну інформацію про ціннісні пріоритети молоді та скорегувати процес навчання й виховання. Необхідно зазначити, що можливості використання діагностичного матеріалу не обмежуються лише вищою школою, але й поширюються на учнів загальноосвітніх шкіл, студентів ліцеїв, коледжів, технікумів тощо.  

Посібник розрахований на викладачів зарубіжної літератури зарубіжної літератури вищих педагогічних навчальних закладів різних рівнів акредитації. Поданий у посібнику матеріал може використовуватися також й освітянами, що працюють у навчальних закладах різних рівнів акредитації, учителями загальноосвітніх шкіл у процесі викладання курсу зарубіжної літератури та студентами-словесниками під час проходження педагогічної практики.

З приводу придбання посібника звертайтесь, будь-ласка, до видавництва «Альма-матер» Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 91011, м. Луганськ, вул.. Оборонна, 2. Контактний телефон / факс (+38 – 0642) 58 – 03 – 42.

Автор буде вдячний за Ваші зауваження та пропозиції, які Ви можете висловити, зв’язавшись із ним за телефоном або електронною поштою.

Контактний телефон (+38 – 0642) 49 – 40 – 38.

Адреса електронної пошти     mgulg@is.com.ua

.