для поиска точной фразы используйте кавычки, например, "юридические услуги" помощь

Консультаційно-тренінгова лабораторія з інноваційних технологій навчання кафедри  менеджменту

Передумови та мета створення лабораторії

Удосконалювання підготовки сучасних менеджерів-економістів вимагає впровадження ефективних інноваційних технологій навчання, зв'язаних з імітацією діяльності реальної організації і придбанням реальних навичок менеджменту.

Мета створення лабораторії

 

розробка, відпрацьовування і впровадження ефективних інноваційних освітніх технологій в СНУ ім. В. Даля, а також в організаціях Луганської області різних форм власності та галузевої належності

Найважливіші напрями
діяльності лабораторії

проведення тренінгу-навчання інноваційним освітнім технологіям викладачів управлінських і економічних дисциплін університету;

проведення тренінгу-навчання в системі перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців управлінської спрямованості;

проведення підготовчих робіт зі створення й організації віртуального підприємства, підготовка поетапного проекту з його реалізації;

надання консалтингових послуг з питань менеджменту підприємств, фірм і інших організацій у рамках договірних тем;

тренінг  управлінських навичок  студентів, що навчаються за напрямом «Менеджмент».

Функції лабораторії

моніторинг ефективних інноваційних навчальних технологій для сфери менеджменту, економіки і підприємництва;

структуризація інформації з розробок, технології і реалізації ефективних інноваційних навчальних технологій, а також різних ефективних інтерактивних інструментів навчання для сфери менеджменту, економіки і підприємництва;

організація проведення тренінгового навчання;

процесне консультування організацій Луганського та інших регіонів України;

організація створення і упровадження віртуального підприємства в рамках факультету управління університету.

Стислі результати
діяльності  лабораторії

активне використання протягом 2003-2006 років  інтерактивних методів навчання при підготовці фахівців з менеджменту за спеціальностями     

“Менеджмент організацій” (програми підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра)

“Адміністративний менеджмент” (програма підготовки магістра)

 

клієнти лабораторії та результати її діяльності

ü      результатом співпраці тренерів лабораторії з ВКФ ТОВ “ЛІА лтд”        (м. Луганськ) стало створення на підприємстві “Школи менеджменту”.Протягом півтора року було проведено ТРИ блоки тренінг-семінарів з підвищення кваліфікації менеджерів вищої та середньої ланки цієї корпорації.

ü      шляхом проведення тренінгово-консультаційного навчання  також підвищували ефективність менеджменту у ТОВ “Реал” (м. Луганськ). Підвищенню ефективності управління торговельним підприємством були присвячені ДВА блоки тренінг-семінарів з менеджерами вищої та середньої ланки тріади ТОВ “Реал” - “Реал для Вас”, “АРС” і “Форум”.

ü      послуги з процесного консультування щодо підвищення ефективності  менеджменту надавалися  ПП “Система” (м. Сєверодонецьк). Підвищенню ефективності управління торговельним підприємством та створенню управлінської команди були присвячені ДВА блоки тренінг-семінарів з менеджерами вищої та середньої ланки підприємства.

ü      тривають консультаційні послуги щодо розробки системи показників оцінки економічної безпеки підприємства для холдингу “Метінвест” (м. Донецьк).

 

Адреса лабораторії

Кв. Молодіжний 20-а, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, кафедра менеджменту, (0642)-47-12-50

 

 

.