для поиска точной фразы используйте кавычки, например, "юридические услуги" помощь
У 1920 році в Луганську на базі паровозобудівного заводу було створено перший вищий навчальний заклад у Донбасі з підготовки кадрів для машинобудівних підприємств. Сьогодні він всесвітньовідомий як Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
Новый корпус
     У роки Великої Вітчизняної війни інститут, евакуйований до м. Омська, став базою для створення нині широко відомого Омського державного технічного університету.
     У 1996 році він був акредитований за IV (найвищим) рівнем акредитації. А 11 вересня 2000 р. університету надано статус національного.
     13 листопада 2001 року університету присвоєно ім'я Володимира Даля.
     Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля - це великий навчально-науково-виробничий комплекс, у складі якого, крім базового університету в м. Луганську, функціонують: Сєвєродонецький технологічний інститут, Рубіжанська філія, Краснодонський факультет інженерії і менеджменту, Антрацитівський факультет гірництва і транспорту, Кримський факультет (Ялта, Феодосія, Євпаторія, Скадовськ), коледж університету, Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум.
     Узагалі в університеті діють 20 факультетів та 2 навчально-наукових інститути, інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання, магістратура державної служби, Міжнародний центр додипломної освіти, 90 кафедр, понад 40 філій кафедр на виробництві, Центр з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, науково-дослідний Інститут прикладної екології, науково-дослідний Інститут управляючих систем, майже 20 науково-дослідних лабораторій та інженерних центрів, наукова бібліотека, видавництво з типографією, технопарк та інше.
     Університет має ліцензію на право освітньої діяльності із 13 з 16 галузей знань. В їх межах ведеться підготовка за 37 напрямками і 113 спеціальностями, у тому числі 8 - військовими.
Новый корпус

     Загальна чисельність працюючих в університеті становить 3166 осіб, у тому числі 1083 — professorсько-викладацький склад вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації університету. Молодших спеціалістів готують понад 260 викладачів коледжу і технікуму університету. В університеті працюють заслужені діячі освіти, науки і техніки - 28 осіб, відмінники освіти України - 81, академіки і члени-кореспонденти галузевих академій наук України - 68, викладачі з науковими ступенями та вченими званнями - 742, з яких 114 профессорів, докторів наук. Більшість, а це 84 %, завідуючих випускаючими кафедрами є professorи, доктори наук.
     В університеті створена потужна матеріально-технічна база. У Луганську, Антрациті, Краснодоні, Лисичанську, Рубіжному, Свердловську, Сєвєродонецьку (Луганська обл.), Ялті (Лівадії), Феодосії, Євпаторії (Автономна Республіка Крим) і у місті Скадовськ (Херсонська обл.) університет розміщується у 53 навчально-лабораторних корпусах і спорудах загальною площею понад 160 тис. кв. м. Університет також має: санаторій-профілакторій на 100 місць, бази відпочинку у м. Євпаторія (Автономна Республіка Крим) і у м. Скадовськ (Херсонська обл.), спортивно-оздоровчий табір, 8 гуртожитків на 4000 місць, 4 їдальні на 760 місць, 12 буфетів на 452 місця, медичні пункти. Для занять спортом і фізичною культурою університет має стадіони, спортивні корпуси, літні спортивні споруди тощо. Зараз в університеті діє власне університетське видавництво, де видається науковий збірник "Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля", ліцензований Вищою атестаційною комісією України за 12 напрямками, а також монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації та ін. наукова і навчальна література. Щомісяця виходять номери багатотиражної газети "Університетський вісник".

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
КВ. МОЛОДІЖНИЙ, 20А
91034, м.ЛУГАНСЬК, УКРАЇНА

http://www.snu.edu.ua

.